Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen

g 8603 M Grafický a priestorový dizajn

8604 M Grafický dizajn

Vzdelanie

1995 – 1999 Súkromná stredná umelecká škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
Hlavná
cena za maturitnú prácu” za knižnú obálku a ilustrácie

1999 – 2001 Nadstavbové štúdium na Súkromnej strednej umeleckej
škole s pedagogickým zameraním,

záverečná práca z grafického designu: “Corporate Identity firmy Ramat”

2001 – 2005 Bakalárske štúdium >> Vysoká škola výtvarných umení Ateliér grafiky a ilustrácie
(vedúci
ateliéru: Prof. Dušan Kállay, akad. mal.)

31. mája 2005 ukončené štátnou
skúškou, titul „Bc“.

2005 – 2007 Magisterské štúdium >> Vysoká škola výtvarných umení, Ateliér voľnejgrafiky
(vedúci
ateliéru: Prof. Robert Jančovič, akad.
mal.)

11. júna 2007 ukončené štátnou skúškou, titul „Mgr. art.“

Doplňujúce pedagogické štúdium (VŠVU) zamerané na vyučovanie disciplín výtvarnej výchovy ukončené zaverečnou skúškou 15.
novembra 2006

Študijné pobyty v zahraničí

2004 / 2005 Jednosemestrálny pobyt na Akademii výtvarných umení vo 
Wroclawi, ateliér volnej grafiky

(Prof. Jacek Szewczyk) a grafického dizajnu (Wykl. Marek Stanielewicz),
Wroclaw, Poľsko

Workshopy

2006
grafický workshop VŠVU >> Kremnica

2007
vedúci vytvarných dielni pre deti z detského domova zameraných na
knižnú ilustráciu >> Wroclaw

Výstavy

2003
“Zatiaľ tak zatiaľ
(grafika a sklo) spoločná výstava s
Martinom Muranicom na Mesttskejj rradniiccii vv Raajjccii

2004
Skupinová výstava študentov Vysokej školy výtvarných umení,
Art Gallery InGlas, Bratislava

2005
Skupinová výstava študentov ateliéru Prof. Dušana Kállaya
(Ateliér grafiky a ilustrácie), Galéria umenia v Nových Zámkoch

20. ročník Bienále ilustrácií
Bratislava 2005, reprezentácia Slovenskej republiky s ilustráciami s knižky Chumáčik

2006
Výstava ateliéru prof. Roberta Jančovičav Miškolci v Maďarsku

2007
Výstava diplomových prác absolventov VŠVU

2009
UP/TO/DATE spoločná výstava k 60.  výročiu VŠVU, galéria Médium

Ocenenia

1999
SSUŠ >> hlavná cena za maturitnú prácu, za knižnú
obálku a ilustrácie

2008
Najkrajšie knihy Slovenska >> kniha NOVÁ KRV, Ivan Jančár;
zaradená medzi najkrajšie knihy, publikáciu
v kategórii knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie za rok
2007

2008
Najkrajšie knihy Slovenska >> kniha SLOVENSKÁ GRAFIKA 20.
STOROČIA, Zuzana Böhmerová – Ivan Jančár;
zaradená medzi najkrajšie knihy, publikáciu v kategórii knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie za rok 2007

2011
Najkrajšie knihy Slovenska >> kniha TVAR DUCHA
Moc a krása afrického kmeňového umenia,

I. Melicherčík; (www.africkeumenie.sk) zaradená medzi najkrajšie knihy, publikáciu v kategórii knihy
o výtvarnom umení a obrazové publikácie za rok 2010


Tomáš Vicen
plagát
plagát
Tomáš Vicen

Tomáš Vicen

Tomáš Vicen

Tomáš Vicen

Tomáš Vicen
plagát
plagát
Tomáš Vicen

Tomáš Vicen
plagát
plagát
Tomáš Vicen
plagát
plagát
Tomáš Vicen
plagát
plagát
Tomáš Vicen

Tomáš Vicen

Tomáš Vicen

Tomáš Vicen
08
08
Tomáš Vicen
plagát
plagát
Tomáš Vicen
plagát
plagát
Tomáš Vicen
plagát
plagát