Ing. arch. Katarína Michalková Ing. arch. Katarína Michalková

i 8275 Q Interiérový dizajn

- autorizovaná architektka, zakladateľka architektonického štúdia BMX studio v Bratislave, pedagogička vyššieho odborného štúdia (Interiérový dizajn) na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave

štúdium a odborná spôsobilosť
2007 – 2013 Fakulta architektúry STU v Bratislave
2016 – Autorizácia na Slovenskej komore architektov
2017 – /trvá/ Doplnkové pedagogické štúdium na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave

pôsobenie
2013 – 2014 Ateliér Olympia u architektky Evy Žolnayovej
2014 – 2016 architektonická kancelária Morocz_Tacovsky
2015   spolupráca s architektami Tomášom Šebom a Igorom Lichým
2016 - /trvá/ založenie samostatného architektonického štúdia – BMX studio v Bratislave

ocenenia
2011   Odmena prof.Emanuela Hrušku za najlepšiu ateliérovú prácu FA STU v Bratislave
2012   Uznanie poroty za spracovaný návrh v architektonickej súťaži Peší ťah Terasa v Košiciach
2012   Odmena prof.Alfreda Piffla za najlepšiu ateliérovú prácu FA STU v Bratislave
2012   Cena prof.Emanuela Hrušku za najlepšiu ateliérovú prácu FA STU v Bratislave
2013   3.cena za najlepšiu ateliérovú prácu /“O najlepší urbanistický projekt“/ na FA ČVUT v Prahe
2013   Nominácia do celoštátneho kola súťaže Cena profesora Jozefa Lacka za najlepší diplomový projekt

realizácie
Fanatix – športové centrum na Dunajskej ulici v Bratislave   /rekonštrukcia interiér + exteriér
Dom poslednej rozlúčky v Hamuliakove   /rekonštrukcia interiér + exteriér
Showroomy automobilovej spoločnosti na území Slovenska   /rebranding interiérov
Prezentačný stánok pre firmu Tangreto na výstavisku Incheba v Bratislave   /event

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.