Kontakt

SÍDLO A KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU BOHUMILA BAČU
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

IČO: 317 929 52
DIČ: 2021406035

SEKRETARIÁT
ssus@ssus.sk
+421 2 434 108 02

TAJOMNÍČKA
Mgr. Veronika Segešová
tajomnik@ssus.sk
+421 2 434 108 02

Monika Bednáriková
bednarikova@ssus.sk
+421 2 434 108 02

ÚRADNÉ HODINY
pondelok - piatok: 8:00 – 12:00

ĎALŠIE PRACOVISKÁ ŠKOLY DIZAJNU

Pracovisko teoretického vyučovania

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Palisády 51
811 06 Bratislava
tel.: +421 2 402 591 60

Pracovisko vyššieho odborného štúdia
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Panenská 28
811 03 Bratislava
tel.: +421 2 402 591 59

-
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Ivanská cesta 21

RNDr. Zdena Bačová
Ing. Barbora Joríková / barbora.jorikova@ssus.sk / +421 2 433 301 92

ÚRADNÉ HODINY
pondelok: iba telefonicky a mailom 8:00 - 15:00
utorok: 7:30 – 13:00
streda: 7:30 – 14:30
štvrtok: 9:30 – 15:30
piatok: iba telefonicky a mailom 8:00 - 15:00
-
PERSONÁLNE ODDELENIE
Ivanská cesta 21

JUDr. Katarína Starečeková
+421 2 433 301 92 / katarina.starecekova@ssus.sk

ÚRADNÉ HODINY
pondelok: 7:30 – 13:00
utorok: 7:30 – 14:30
streda: iba telefonicky a mailom 8:00 - 15:00
štvrtok: 7:30 – 13:00
piatok: iba telefonicky a mailom 8:00 - 15:00

-
INFO PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM / SPOLUPRÁCE / VÝSTAVY
Ľuboš Lehocký / lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114
-
ERASMUS+

ENG
Mgr. Jaroslava Kholová
erasmusdesign@gmail.com
/
FRA
Mgr. Lucia Mináriková
erasmus.sd.fr@gmail.com