Kontakt

SÍDLO A KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU BOHUMILA BAČU
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

IČO: 317 929 52
DIČ: 2021406035

RIADITEĽKA ŠKOLY
Mgr. Jaroslava Kholová
riaditel@ssus.sk

SEKRETARIÁT
ssus@ssus.sk
+421 2 434 108 02

TAJOMNÍČKA
Mgr. Veronika Segešová
tajomnik@ssus.sk
+421 2 434 108 02

Monika Bednáriková
bednarikova@ssus.sk
+421 2 434 108 02

ÚRADNÉ HODINY
pondelok - piatok: 8:00 – 12:00

JEDÁLEŇ
Rajesh Choudhery
0917 712 021

ĎALŠIE PRACOVISKÁ ŠKOLY DIZAJNU

Pracovisko teoretického vyučovania

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Palisády 51
811 06 Bratislava

Pracovisko vyššieho odborného štúdia
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Panenská 28
811 03 Bratislava

-
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Ivanská cesta 21

RNDr. Zdena Bačová
Ing. Barbora Joríková / barbora.jorikova@ssus.sk / +421 2 433 301 92

ÚRADNÉ HODINY
pondelok: iba telefonicky a mailom 8:00 - 15:00
utorok: 7:30 – 13:00
streda: 7:30 – 14:30
štvrtok: 9:30 – 15:30
piatok: iba telefonicky a mailom 8:00 - 15:00
-
PERSONÁLNE ODDELENIE
Ivanská cesta 21

JUDr. Katarína Starečeková
+421 2 433 301 92 / katarina.starecekova@ssus.sk

ÚRADNÉ HODINY
pondelok: 7:30 – 13:00
utorok: 7:30 – 14:30
streda: iba telefonicky a mailom 8:00 - 15:00
štvrtok: 7:30 – 13:00
piatok: iba telefonicky a mailom 8:00 - 15:00


-
INFO PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM / SPOLUPRÁCE / VÝSTAVY
Ľuboš Lehocký / lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

-
ERASMUS+

Mgr. Jaroslava Kholová
erasmusdesign@gmail.com