VYBAVENIE A ŠKOLNÉPRÍSPEVOK NA VZDELÁVANIE (ŠKOLNÉ) OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2024/2025 pre 1. – 4. ročník maturitného štúdia:

>>> MATURITNÉ ŠTÚDIUM: 2 280 € / ROK ( = 228 € / mesiac x 10 mesiacov )

Splatnosť školného:

Mesačne – prvá úhrada 228 € do 15. 8. 2024 na mesiac september a následne vždy do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Školné je možné uhradiť aj na viac mesiacov vopred, prípadne aj na celý školský rok v jednej sume. Výšku a varianty splatnosti školného záväzne upravuje Zmluva o štúdiu.

/


* PRÍSPEVOK NA VZDELÁVANIE (ŠKOLNÉ) OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2024/2025 pre 1. ročník vyššieho odborného štúdia:

>>> VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM 1. ročník: 2 280 € / ROK ( = 228 € / mesiac x 10 mesiacov)

Splatnosť školného:
Mesačne – prvá úhrada do 15. 8. 2024 na mesiac september a následne vždy do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Školné je možné uhradiť aj na viac mesiacov vopred, prípadne aj na celý školský rok v jednej sume. Výšku a varianty splatnosti školného záväzne upravuje Zmluva o štúdiu.

/

Zápisné do 1. ročníka (na materiálno-technické zabezpečenie)

Maturitné štúdium: jednorazový nevratný poplatok vo výške 400€
Vyššie odborné štúdium: jednorazový nevratný poplatok vo výške 300€

/

* POPLATOK ZA PRIHLÁŠKU A PRIJÍMACIE POHOVORY NEPLATÍTE.

* V nepriaznivej životnej situácii môžu študentky a študenti na základe objektívnych dôvodov požiadať o zníženie školného – sociálne štipendium.

Číslo účtu pre úhradu školného: SK7911000000002627340403 / Do poznámky k platbe sa uvádza meno študenta/študentky, VS /číslo zmluvy) a SS: 4444

>>> Vedenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču v súlade so Zmluvou o štúdiu je oprávnené upraviť výšku príspevku na vzdelávanie priamo úmerne oficiálne vykázanej ročnej miere inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien Štatistickým úradom Slovenskej republiky a mierou skutočných nákladov nevyhnutných na zabezpečenie riadnej prevádzky školy..

/

Škola dizajnu disponuje moderným technologickým vybavením, umožňujúcim študentom získať praktické zručnosti na špičkovej úrovni.


* V cene školného - príspevku na vzdelávanie je zahrnuté:

>>> počítačový hardvér a softvér; technologické vybavenie; vybavenie odborných učební a dielní; výtvarný materiál; materiál a technológie na výrobu makiet, modelov, grafických návrhov alebo tlačovín; spolufinancovanie účasti na súťažiach, workshopoch, výstavách a pod.


* V odbornej a praktickej časti štúdia používame technologické a softvérové vybavenie, ktoré priebežne aktualizujeme a rozširujeme:

>>> Grafické a video programy: ADOBE Creative Cloud 2021 (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere Pro a ďalšie) >>> Modelovacie a animovacie programy 3D/2D: Rhinoceros, SketchUP, Autodesk Maya, ZW CUT, tvorba technickej dokumentácie a ďalšie >>> Tvorba HTML: PsPad >>> Navrhovanie odevných strihov: Pattern maker >>> CNC pracovisko, ploter, 3D tlač, gravírovacia fréza, rezací ploter, stolárska dielňa >>> Grafická dielňa: grafický lis, RISOMAT >>> Fotokomora, fotoateliéry, videoateliéry


TECHNOLÓGIE A VYBAVENIE

>>> ANIMOVANÁ TVORBA
motioncapture, face tracking, nové výkonné PC zostavy, stop motion softvér, modelovacie 3D softvéry a softvéry na tvorbu písma, multimediálne kresliace tablety, televízory, kamery, go-pro kamery, svetlá, fotoaparáty, domáce kino, štúdiové reproduktory, colorgrading panel, projektor, pracovná stanica, strihové pulty a ovládacie panely pre réžiu

>>> FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA / OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA
profesionálne 3D a štúdiové softvéry, 4K projektor, 4K televízor, colorgrading panel, 3D domáce kino, PC zostavy, full frame fotoaparát, širokouhlé, telefotografické, transfokačné, vysokosvetelné objektívy, filmové reflektory, video svetlá, kamerové stabilizátory, koľajnicové jazdy, slider, mikrofóny, zvukový rekordér, odposluch

>>> PRIEMYSELNÝ DIZAJN
3D tlačiareň, 3D skener, multimediálne kresliace tablety, grafické skenery, výkonné PC zostavy, monitory, navrhovacie, modelovacie a renderovacie softvéry, 4K televízor, modelovacie kostry, stolárske vybavenie - píly a mikro píly, frézy, vŕtačky, brúsky, zváračka, vybavenie technologickej dielne - ohýbačka plastov, lakovňa, pieskovacia kabína, kruhová pec, gravírovací a rezací laser, stereolitografická 3D tlačiareň, CNC

>>> INTERIÉROVÝ DIZAJN
výkonné PC zostavy, navrhovacie, modelovacie a renderovacie softvéry, 4K televízor

>>> ODEVNÝ DIZAJN
PC zostavy a monitory, qiltovací, plisovcí stroj, vyšívací stroj, grafické, vyšívacie a patternové softvéry, figuríny, strihačské stoly, šijacie stroje, transferový lis, žehliaca stanica

>>> FOTOGRAFIA
fotoaparáty, objektívy, štúdiové blesky, soft boxy, reflektory, odrazky, statívy, fotografické pozadia vrátane zeleného kľúčovacieho, PC zostavy a projektory

>>> GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Výkonné PC stanice, grafické monitory, balík aplikácií Adobe Creative Cloud 2021, A4-A3 skener, software na tvorbu písma Fontlab 7, digitálny fotoaparát, fotoateliér, svetelná technika, pozadia, rezací ploter Graphitec 600mm, zapekací lis 350x350mm, grafický lis 600mm, stohová rezačka papiera, ryhovací a perforovací stroj, elektrická zošívačka papiera, laserové tlačiarne, duplikátor RISOGRAPH GR 3770, knižnica.

>>> GRAFICKÝ DIZAJN, GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
Výkonné PC zostavy, grafické softvéry, multimediálne grafické tablety, skenery, tlačiarne, rýhovací a perforovací stroj, ploter, hĺbkotlačový lis, stroj pre hrebeňovú väzbu, stohová rezačka papiera, fotoaparát, projektor, reflektor, kostry a modely človeka a zvierat pre kresbu a modelovanie, maliarske stojany, pantograf, airbrush set, galerijný závesný systém


* Škola zabezpečuje pre študentov aj základný výtvarný materiál, nástroje a pomôcky, napríklad:

- hlina, dizajnérska hlina Teclay, plastelína, výkresy, sadra, sochárske špachtle, kamenný stôl na vytáčanie sadrových profilov, ručné nástroje a elektrické stroje, frézky PROXXON, vypaľovacie pero, masívne nožnice na plech kombinované s ohýbačkou a pod.

Študenti pracujú v modelovniach, kresliarňach, pracoviskách vybavených počítačovou technikou, dielňach a ateliéroch. Všetky pracoviská vrátane učební všeobecnovzdelávacích a teoretických predmetov sú sústredené v rekonštruovanej budove školy. V blízkosti školy je aj internát.