PRIHLÁŠKA NA MATURITNÉ ŠTÚDIUM pre absolventov ZŠ

INFO: PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA MATURITNÉHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

>> VIDEÁ O ODBOROCH NA ŠKOLE DIZAJNU <<


* PRIHLÁŠKY *

Prihlášky na stredné školy, na ktorých sa koná talentová skúška, odovzdávajú žiaci na svojej základnej škole DO 20. FEBRUÁRA 2021.

PRIJÍMACIA TALENTOVÁ SKÚŠKA SA USKUTOČNÍ 5. MÁJA 2021.
Náhradné termíny talentovej skúšky sú 12. mája a 19. mája. 2021. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa termíny talentoviek môžu meniť. Prosíme, sledujte www.skoladizajnu.sk.

PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ >>>TU<<<* ODBORY *

Na Škole dizajnu môžu študenti získať vzdelanie v týchto odboroch MATURITNÉHO ŠTÚDIA:

>>> PRIEMYSELNÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ DIZAJN
>>> OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – VIRTUÁLNA GRAFIKA
>>> ANIMOVANÁ TVORBA
>>> FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
>>> ODEVNÝ DIZAJN
>>> DIZAJN INTERIÉRU


* PRIJÍMCIA TALENTOVA SKÚŠKA *

>>> Koná sa v priestoroch Školy dizajnu a pozostáva zo 4 častí:
1. kresba zátišia
2. výtvarné spracovanie zadanej témy
3. test všeobecného prehľadu
4. pohovor s uchádzačom – prezentácia portfólia vlastnej tvorby


>>> V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa talentová skúška môže realizovať dištančne. Hodnotiť sa v tom prípade bude najmä:
1. portfólio vlastnej tvorby (uchádzač zašle e-mailom 15 ukážok svojej tvorby)
2. test všeobecného prehľadu (uchádzač zašle e-mailom)

>>> O podrobnostiach a kritériách talentovej skúšky budú uchádzači po doručení prihlášok včas oficiálne informovaní.* TERMÍN TALENTOVEJ SKÚŠKY *

PRIJÍMACIA TALENTOVÁ SKÚŠKA SA USKUTOČNÍ 5. MÁJA 2021.

Náhradné termíny talentovej skúšky sú 12. mája a 19. mája. 2021.
Vzhľadom na epidemickú situáciu sa termíny talentoviek môžu meniť. Prosíme, sledujte www.skoladizajnu.sk.
* O ŠKOLE *

>>> KONCEPCIA
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NOVINKY A ŠKOLSKÉ AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ* INFO/KONTAKT *

INFO O ŠTÚDIU:
Mgr. Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

TAJOMNÍČKA ŠKOLY:
Mgr. Veronika Segešová: tajomnik@ssus.sk / +421 2 434 108 02

ADRESA:
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava
>>> FACEBOOK
>>> INSTAGRAM

temp_file_Prihláška_na_štúdium_na_strednej_škole2.pdf
1
1
2
2
3
3
4
4