Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021. ​↓ pdf na stiahnutie...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019/2020
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020. ​↓ pdf na stiahnutie...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018/2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019. ​↓ pdf na stiahnutie...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018.