Študentské práce

Spoločenská hra / Praktické cvičenia / 2. roč. / kombinované techniky Portál / Priestorová tvorba / 3. roč. / kombinované techniky Busta / Priestorová tvorba / 4. roč. / sadra Dlažobné kocky / Priestorová tvorba / 3. roč. / maľba akrylom Citáty známych osobností / Klauzúrna práca / 3. roč. / tuš, linorez Citáty známych osobností / Klauzúrna práca / 2. roč. / tuš, digit. grafika Citáty známych osobností / Klauzúrna práca / 1. roč. / tuš, farby na textil Citáty známych osobností / Klauzúrna práca / 1. roč. / tuš, farby na textil Typokompozícia / Typografia / 1. roč. / kresba ceruzkou Filmový plagát / Výtvarná príprava / 2. roč. / kombinované techniky Ilustrovaná báseň / Výtvarná príprava / 2. roč. / experimentálne techniky CHAOS / Navrhovanie / 4. roč. / kombinované techniky Minimalistický plagát / Praktické cvičenia / 2. roč. / maľba na plátno Compost! / Navrhovanie / 4. roč. / digitálna grafika Iniciála / Typografia / 1. roč. / kombinované techniky Pútač - stoličky / Priestorová tvorba / 3. roč. / kombinované techniky Predelová stena / Praktické cvičenia / 2. roč. / kombinované techniky Zhmotnenie obrazu / Výtvarná príprava / 1. roč. / kombinované techniky Kresba / 1. ročník / ceruzka, uhoľ, giocondy Pohľadnica slovenských miest / Klauzúrna práca / 3. roč. / drevorez Pohľadnica slovenských miest / Klauzúrna práca / 2. roč. / suchá ihla Pohľadnica slovenských miest / Klauzúrna práca / 1. roč. / linorez Filmový plagát / Výtvarná príprava / 2. roč. / kombinované techniky Typokomix / Výtvarná príprava / 1. roč. / digitálna grafika Plagát “Známa osobnosť” / Výtvarná príprava / 2. roč. / digitálna grafika Ikonografia v reklame / Výtvarná príprava / 2. roč. / digitálna grafika Tapeta / Výtvarná príprava / 1. roč. / digitálna grafika Geometrická štruktúra / Praktické cvičenia / 1. roč. / farebný kartón Typografický pútač / Počítačová grafika / 1. roč. / rezanie plotrom Svetlo v lese / Výtvarná príprava / 1. roč. / maľba akrylom Autoportrét / Výtvarná príprava / 1. roč. / kombinované techniky Minimalistický plagát / Praktické cvičenia / 3. roč. / maľba akrylom Hodiny / Praktické cvičenia / 3. roč. / digitálna grafika, animácia Potlač autobusu / Praktické cvičenia / 3. roč. / digitálna grafika Kubus so štruktúrou / Praktické cvičenia / 1. roč. / práca s papierom

g 8603 M Grafický a priestorový dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen

pedagógovia:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. René Gabrielli Mgr. art. René Gabrielli Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8603 M

ČO SA NAUČÍTE?

- používať programy Photoshop, InDesign, Ilustrator, AdobePremiere, Sketchup, Blender na pokročilej úrovni
- zvládnuť základné postupy pri práci: idea/skica/selekcia/finálny návrh/realizácia/dokumentácia
- princípy figurálnej kresby a tradičné grafické techniky: tlač – hĺbka a plocha
- navrhnúť a pripraviť grafické dáta pre plagát, leták, časopis, knihu, katalóg, bilbord
- navrhnúť a zrealizovať kompletnú vizuálnu identitu firmy, logo, vizitku, reklamné predmety
- vymyslieť a vytvoriť vizuál pre komerčnú sféru – od obalu keksov po potlač autobusu
- navrhnúť výstavný stánok, showroom alebo výklad obchodu
- navrhovať dizajnové výtvarné riešenia v exteriéri

- pracovať samostatne aj v tíme
- pohotovo riešiť neočakávané situácie
- originálne riešiť zadania klientov
- byť primerane (seba)kritický a iniciatívny
- sebavedomo si obhájiť svoju prácu


V tomto študijnom odbore sú študenti pripravovaní vo všetkých médiách grafického dizajnu a ich aplikácie pri realizácií dizajnu printových a logotyp, plagát, jednotný firemný vizuálny štýl. Študenti sa oboznamujú so základnými princípmi komunikácie grafického dizajnu jeho prvkov v interiérových a exteriérových riešeniach, výstavných priestorov, v galériách, múzeách, ale i v komerčných predajných priestoroch.

Absolvent získava odborné kompetencie v oblasti mediálnej vizuálnej komunikácie ako samostatný tvorivý pracovník alebo súčasť tímu v reklamných agentúrach, grafických štúdiách v galériách, múzeách a kultúrnych inštitúciách.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi sú schopní pracovať v oblasti grafického a priestorového dizajnu, podnikať alebo pokračovať v štúdiu.