Študentské práce

SILICON VALLEY Grafický a priestorový dizajn / NÁŠ ♡ ODBOR Grafický a priestorový dizajn / Navrhovanie / Picture book Grafický a priestorový dizajn / Navrhovanie / Štúdia a štylizácia lebiek Grafický a priestorový dizajn / Navrhovanie / Piktogramy a pečiatky Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Architektúra / model Grafický a priestorový dizajn / 3D modelovanie / Geometrické hmyzeum Grafický a priestorový dizajn / 3D modelovanie / 3D tlač Grafický a priestorový dizajn / 3D modelovanie / Environment Grafický a priestorový dizajn / 3D modelovanie / Obalový dizajn Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Antonymá Grafický a priestorový dizajn / Klauzúrne práce / Osobnosti dejín umenia Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Monochromatická štúdia Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Komixový charakter Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Výtvarné techniky Grafický a priestorový dizajn / Praktické cvičenia / Tlač z linorytu Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Komix Grafický a priestorový dizajn / Odborná prax / Kočíky Grafický a priestorový dizajn / Typografia / Ulice Grafický a priestorový dizajn / Výtvarná príprava / Štúdia umeleckých diel Grafický a priestorový dizajn / Počítačová grafika / Hybridné zvieratko Grafický a priestorový dizajn / Praktické cvičenia / risografia Grafický a priestorový dizajn / Odborná exkurzia / Trienále plagátu Trnava Grafický a priestorový dizajn / Navrhovnie / maľba na stenu Grafický a priestorový dizajn / Navrhovanie / plagátová tvorba Grafický a priestorový dizajn / Figurálna kresba Grafický a priestorový dizajn / Navrhovanie / Maturitné práce 2022 Grafický a priestorový dizajn / Praktické cvičenia / Zákusky Grafický a priestorový dizajn / Klauzúrne práce / Hmyzeum Grafický a priestorový dizajn / Odborná exkurzia / Viedeň Grafický a priestorový dizajn / Odborná exkurzia / DOD na VŠVU Grafický a priestorový dizajn / Odborná exkurzia / Výstava Da Vinci Grafický a priestorový dizajn / Prezentácia absolventov prijatých na VŠVU Grafický a priestorový dizajn / Video profil odboru

g Grafický a priestorový dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen

pedagógovia:
Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Denisa Slavkovská Mgr. art. Denisa Slavkovská Mgr. art. Ivan Patúc Mgr. art. Ivan Patúc


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8603 M Grafický a priestorový dizajn

Tvoríme komunikačný dizajn – plagáty, knihy, publikácie, kampane, printové a digitálne reklamy, písmo a typografiu, firemné identity vrátane komplexných dizajnmanuálov, logá a rozmanité propagačné materiály. Venujeme sa 2D a 3D grafike počítačových hier, navrhovaniu orientačných systémov, 3D navrhovaniu a modelovaniu vo fyzickom a digitálnom prostredí, úprave a retušovaniu fotografií, aplikáciám grafického dizajnu v iných odvetviach, tradičnej a digitálnej kresbe, maľbe, grafike, ilustrácii či voľnému umeniu. Máme prehľad v dejinách umenia a aktuálnych dizajnérskych trendoch a pokročilé zručnosti v používaní softvérov a techniky využívanej v našom odbore. Vieme pracovať samostatne aj v tíme, pohotovo riešiť neočakávané situácie, ponúkať klientom originálne návrhy, sebavedomo si obhájiť svoju prácu, ale byť aj primerane sebakritickí.


ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: výtvarná príprava, praktické cvičenia, typografia, figurálna kresba, počítačová grafika, technológia, dejiny výtvarnej kultúry

2. ROČNÍK: výtvarná príprava 2, praktické cvičenia 2, typografia 2, figurálna kresba 2, počítačová grafika 2, technológia 2, dejiny výtvarnej kultúry 2

3. ROČNÍK: navrhovanie, dejiny grafického dizajnu, priestorová tvorba, praktické cvičenia 3, typografia 3, figurálna kresba 3, dejiny výtvarnej kultúry 3

4. ROČNÍK: navrhovanie 2, dejiny grafického dizajnu 2, priestorová tvorba 2, praktické cvičenia 4, typografia 4, figurálna kresba 4, dejiny výtvarnej kultúry 4


ABSOLVENT/-KA dokáže poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach voľnej tvorby, grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie:

TRADIČNÁ A DIGITÁLNA KRESBA, MAĽBA, GRAFIKA, 3D MODELOVANIE, KNIŽNÝ DIZAJN, ODEVNÉ, TEXTILNÉ A INÉ PRIESTOROVÉ APLIKÁCIE GRAFICKÉHO DIZAJNU, DIZAJN SPOLOČENSKÝCH HIER, NÁVRHY INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH REKLAMNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH PRVKOV A OBJEKTOV, DIZAJN SHOWROOMOV, FIREMNÁ IDENTITA, LOGO, BANNERY, ILUSTRÁCIE, PIKTOGRAMY, ORIENTAČNÉ SYSTÉMY, PLAGÁTY, BILBORDY, PRINTOVÁ AJ DIGITÁLNA REKLAMA, LETÁKY, VIZITKY, KATALÓGY, BROŽÚRY, ETIKETY, OBALY, ÚPRAVA A RETUŠOVANIE FOTOGRAFIÍ.


Študenti a študentky počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

GRAFICKÉ, REKLAMNÉ A KREATÍVNE ŠTÚDIA, ART DIRECTION, MARKETINGOVÉ ODDELENIA FIRIEM, FREELANCE GRAFICKÉ SLUŽBY, MÉDIA, VYDAVATEĽSTVÁ, GALÉRIE, DIVADLÁ, KINÁ A AKÉKOĽVEK INŠTITÚCIE VYUŽÍVAJÚCE GRAFICKÉ SLUŽBY

Absolvent/-ka môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, umenie, architektúru, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.