Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

Gabriela Halás - Prípadová štúdia
Gabriela Halás – Prípadová štúdia 5. 10. – 20. 10. 2022 Kurátor: Martin Toldy Galéria Sumec...
RISO WORKSHOP Školy dizajnu na Dobrom trhu / 24. 9. 2022
Od septembra 2022 sa odbory vyššieho odborného štúdia na Škole dizajnu vyučujú na novej adrese -...
Školský poriadok platný od 1. 9. 2022
Vnútorný školský poriadok je dokumentom, ktorý upravuje podľa platných školských predpisov práva a povinnosti žiakov, pedagogických...
Komentovaná prehliadka okolia Školy dizajnu na Panenskej ulici
Od školského roku 2022/2023 prebieha výučba všetkých odborov pomaturitného vyššieho odborného štúdia v nových veľkorysých priestoroch...
INFO - ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
​ >>> VŠETKY PRVÉ ROČNÍKY PONDELOK, 5. SEPTEMBER 2022 > Maturitné štúdium: 10:00, Škola dizajnu, Ivanská...
POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - INFO PRE UCHÁDZAČOV/-KY
>>> INFO O ŠTÚDIU: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114