Novinky

Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov a študentky výstavy, zahraničné študijné pobyty, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, workshopy a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentiek a študentov.

 

VEĽKÉ FINÁLE - ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ A FINISÁŽ VÝSTAVY
​Pozývame rodičov, študentky a študentov a verejnosť na SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ A OCENENÍ ZA NAJLEPŠIE...
VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM NA ŠKOLE DIZAJNU
​Pomaturitné vyššie odborné štúdium (VOŠ) Školy dizajnu je praktickou alternatívou k vysokej škole. Študovať môžete odbory...
PRIHLÁŠKA NA POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
>>> INFORMÁCIE O VYŠŠOM ODBORNOM ŠTÚDIU VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRÁC - PISTORIHO PALÁC - od 5. mája...
VEĽKÉ FINÁLE 2024 - Výstava maturitných prác
​VEĽKÉ FINÁLE / Výstava maturitných prác Školy dizajnu – Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču Komunitné...
PREHĽAD AKTUÁLNYCH PODUJATÍ ŠKOLY DIZAJNU
Keďže aktuálne organizujeme toľko podujatí, že by vystačili aj na malý umelecký festival , uverejňujeme Vám...
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM / 30. 5. 2024
​ Srdečne pozývame uchádzačky a uchádzačov o pomaturitné štúdium na Škole dizajnu, rodičov a verejnosť na...
Skvelá odborná exkurzia v Bittner Print, ďakujeme!
​ Študenti a študentky Grafického dizajnu pod vedením vedúceho odboru Michala Mečára sa mali možnosť odborne...
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY MATURITNÝCH PRÁC - VEĽKÉ FINÁLE
​ Srdečne Vás pozývame na komentovanú prehliadku výstavy maturitných prác a premietanie maturitných filmov Školy dizajnu...
Milan Tittel - Čistý čas
​ Milan Tittel – Čistý čas 30. 5. – 28. 6. 2024 / Galéria Sumec, Škola...
SPRIEVODNÝ PROGRAM PRE VEREJNOSŤ POČAS VÝSTAVY VEĽKÉ FINÁLE
​VEĽKÉ FINÁLE Výstava maturitných prác Školy dizajnu - Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču 24. 5....
INFO PRE UCHÁDZAČOV A UCHÁDZAČKY: VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
PRIJÍMAČKY: 1. termín: 12. JÚN 2024, 10:00 / 2. termín: 20. AUGUST 2024, 10:00 na Panenskej...
Komentovaná prehliadka: Katarína Poliačiková - Ministerstvo malých radostí
Pozývame rodičov, študentky, študentov a verejnosť na komentovanú prehliadku & finisáž výstavy: Katarína Poliačiková - Ministerstvo...
Prednáška a diskusia na hodine dejepisu: Slovenský štát a Holokaust
​V Škole dizajnu sa uskutočnila v rámci hodín dejepisu s pedagógom Norbertom Gašajom prednáška Ľubomíra Morbachera...
Exkurzia odborov priemyselný a interiérový dizajn v spoločnosti TON
Naše študentky a študenti Priemyselného dizajnu a Dizajnu interiéru absolvovali exkurziu u svetoznámeho výrobcu ikonického nábytku...
Cena Najkrajšie knihy Slovenska pre pedagogičku Katarínu Poliačikovú
​Blahoželáme našej pedagogičke na vyššom odbornom štúdiu Kataríne Poliačikovej k oceneniu v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska!...