Zriaďovateľ

Zakladateľom a zriaďovateľom Školy dizajnu - Súkromnej školy umeleckého priemyslu je akademický maliar Bohumil Bača.