Ambasádorská škola EP

Škola dizajnu bola zaradená do prvého ročníka programu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastní len 15 škôl z celej SR, z toho iba dve z Bratislavy.

Vzdelávací program realizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Program je zameraný na žiačky a žiakov všetkých typov stredných škôl a jeho cieľom je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi.

Program umožní žiakom získať priamu skúsenosť s európskym občianstvom a pomôže im pochopiť jeho význam pre každodenný život.

 

Naši žiaci na študijnom pobyte v Štrasburgu
Študijný pobyt v Štrasburgu
Slávnostné odovzdanie plakiet a certifikátov programu EPAS.
Na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave bol dňa 29. septembra 2017 slávnostne ukončený 1. ročník...
Škola dizajnu zastúpená na modelovom zasadnutí inštitúcií EÚ
Modelové zasadnutie inštitúcií Európskej únie v Brne
Náš pedagóg na seminári v Bruseli
V dňoch 18. - 19. septembra 2017 sa v priestoroch EP v Bruseli konal seminár pre...
Ocenenie za výsledky v programe EPAS
Výsledky prvého ročníka programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu:
Naša študentka na medzinárodnom seminári Rozhoduj o Európe
Naša študentka Nina Martinčičová (III.F) po účasti na regionálnom seminári projektu Rozhoduj o Európe v Bratislave...
Prezentácia projektu EPAS
V rámci projektu EPAS dňa 8. júna 2017 junior ambasádorky z 2. ročníka (N. Kühn, A....
Prednáška UNICEF na Škole dizajnu
Dňa 24. mája 2017 sa na našej škole uskutočnil interaktívny diskusný workshop - Dve tváre jedného...
Deň Európy na Škole dizajnu
V rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa na našej škole dňa 17. mája 2017 uskutočnil...
List od predsedu Európskeho parlamentu
“Kultúra znamená otvoriť svoje horizonty, nie izolovať sa.” Pri príležitosti Dňa Európy nám bol ako Ambasádorskej...
Škola dizajnu na oslavách Dňa Európy
Študenti Školy dizajnu sa dňa 9. mája 2017 zúčastnili dopoludňajšieho programu osláv Dňa Európy, ktoré sa...
O projekte EPAS
Škola dizajnu bola zaradená do prvého ročníka programu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastní...
Informačný pult o EÚ
V rámci prebiehajúceho projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu bol na našej škole vytvorený tím senior (R....