Predstavujeme študentov/-ky

Škola dizajnu vzdeláva a vychováva študentky a študentov, ktorí sú kreatívni, samostatní a originálni. Radi by sme vám ich na tomto mieste postupne predstavili.

 

Linda Berkyová
študentka grafiky vizuálnych komunikácií 2018 - 2019
Natália Zabáková
- študentka vyššieho odborného štúdia 2015 - 2018
Jaana Mõik
Jaana Mõik is Erasmus+ student from Estonia. (February 2018) Jaana Mõik študovala (vo februári 2018) na...
Eliise Kukk
Eliise Kukk is Erasmus+ student from Estonia. (February 2018) Eliise Kukk študovala (vo februári 2018) na...
Merite Pärn
Merite Pärn is Erasmus+ student from Estonia. (February 2018) Merite Pärn študovala (vo februári 2018) na...
Sára Antalová
- študentka fotografického dizajnu 2014 - 2018
Miroslava Bohovičová
- študentka grafického dizajnu 2014 - 2018
Matej Kollár
študent grafiky vizuálnych komunikácii 2015-2018
Veronika Císarová
- študentka Grafiky vizuálnych komunikácií od 2018
Rudolf Šťastný
- študent odevného a textilného dizajnu od r. 2017
Michal Žák
-  študent vyššieho odborného štúdia od r. 2017
Katarína Šidová
študentka vyššieho odborného štúdia fotografie 2014 - 2017
Lucia Kostková
- študentka fotografického dizajnu 2013 - 2017
Rastislav Korytár
Študentom animovanej tvorby 2013 - 2017
René Lazový
René Lazový je študentom tretieho ročníka fotografického dizajnu. Maturuje v roku 2018, no už teraz má...
Peter Požgay
študent fotografického dizajnu 2013 - 2017
Sofia Horňáková
- študentka priemyselného dizajnu 2013 - 2017
Michal Nechala
- študent v odbore Grafika vizuálnych komunikácií 2016 - 2019