Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

INFO - ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
​ >>> VŠETKY PRVÉ ROČNÍKY PONDELOK, 5. SEPTEMBER 2022 > Maturitné štúdium: 10:00, Škola dizajnu, Ivanská...
POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - INFO PRE UCHÁDZAČOV/-KY
>>> INFO O ŠTÚDIU: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114
Ďakujeme AVION BRATISLAVA za podporu pri výstave záverečných prác!
Ďakujeme Avion Shopping Park Bratislava za poskytnutie priestoru a podporu pri realizácii výstavy záverečných prác Školy...
Ďakujeme spoločnosti MODEL - PACK SHOP BRATISLAVA!
Ďakujeme spoločnosti Model obaly, Pack Shop Bratislava za sponzorskú podporu pri realizácii výstavy záverečných prác Školy...
PRIJÍMAČKY - vyššie odborné štúdium - INFO
​ >>> TERMÍN PRIJÍMAČIEK NA VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM JE 24. AUGUST 2022 Prijímacie skúšky na štúdium...
ROMAN BICEK - GLÜCK MUSS MAN HABEN
​ Vernisáž: 23. 6. 2022 11:30 - otvorenie výstavy pre študentky/-ov školy 17:00 - otvorenie výstavy...
VEĽKÉ FINÁLE - Výstava záverečných prác Školy dizajnu
Srdečne pozývame na výstavu záverečných prác absolventiek a absolventov maturitného a vyššieho odborného štúdia na Škole...
Obhajoby maturitných prác 2022
Blahoželáme študentkám a študentom odborov Grafický dizajn, Grafický a priestorový dizajn, Produktový dizajn, Odevný dizajn a...
POTVRDENIE O NASTÚPENÍ NA MATURITNÉ ŠTÚDIUM NA ŠKOLE DIZAJNU
Uchádzačky a uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu talentovú skúšku do 1. ročníka maturitného štúdia v školskom...
Ako zvládnuť maturitu? Užitočné rady psychológov
Psychologická poradňa pre mladých - iPčko pripravila pre maturantov zopár užitočných odporúčaní, ktoré by Vám mohli...
Výstava risografií zo Školy dizajnu
SOBOTA 14. MÁJ 2022 / 15:00 – 22:00 / DOM UMENIA, NÁM. SNP, BRATISLAVA