Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

galéria Satelit
Štart osláv 10. výročia založenia školy sme zahájili vernisážou 30. 1. 2008 v galérii Satelit na...
Cena riaditeľky za školský rok 2007/2008
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej za školský rok 2007/2008 bola udelená za vynikajúce výsledky v štúdiu...
Tvorca výrobcovi - výrobca tvorcovi
FIRMA ELKOPLAST A ŠKOLA DIZAJNU vyhlásili súťaž pre študentov 4. ročníka. Súťaž sa uskutočnila v mesiacoch...
Rozprávanie s D. Junekom
Ingrid BARTEKOVÁ - historička umenia, Dušan DUŠEK - spisovateľ, Marián HATALA - básnik, prekladateľ, Daniel HEVIER...
Derniéra MODDOM 2007
V posledný deň výstavy MODDOM 2007 dostali príležitosť na tvorbu najmä budúci študenti školy. Popoludní prebehla...
Papierové nové šaty
Dajte svoj hlas najlepšie dotvorenému papierovému overalu vytvorenému na výstave MODDOM v pavilóne Školy dizajnu. Výstava...
Airbrush na výstave MODDOM
Študenti na výstave MODDOM naživo dotvárajú stenu pavilónu technikou airbrush.
Obrázky z výstavy MODDOM 2007
Tvorivá atmosféra pri dotváraní papierových overalov na výstave MODDOM.
Dizajnblok 07
Študenti 4. ročníka navštívili 3.10.2007 v rámci projektu Ad Fabulis Ad Facta výstavu Dizajnblok 2007 vo...
49 Medzinárodný strojársky veľtrh, 4 Medzinárodný veľtrh dopravy
Dňa 1.10.2007 sa žiaci oddelenia priemyselný dizajn v doprovode odborných pedagógov zúčastnili 49 Medzinárodného strojárskeho veľtrhu...
WORKSHOP AIRBRUSH
26. septembra 2007 o 8.00 hod sa konal v našej škole workshop pod vedením Mareka Jurčiaka,...
Grand Prix Zlatý Yorik ’07
Na slávnostnom otvorení medzinárodného divadelného festivalu v Plzni 10. septembra 2007 bola udelená cena plagátu Grand...
Kompozitová výroba modelov
Pohľad do dielne dizajnéra Mgr. Art. Petra Zelmana. Prednáška pre priemyselných dizajnérov v rámci projektu A...
Dušan Junek - Profil
Vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne bola 4. mája 2007 vernisáž výstavy Dušan...
Imatrikulácia na priemyselnom dizajne.
Prváci boli prijímaní do študentského stavu na oddelení priemyselného dizajnu.
Nové materiály v priemyselnom dizajne
Pán Václav Dufek z firmy Transtechtooling z Brna predviedol študentom nové technológie a materiály, používané v...
Cena za Ekodizajn
Zúčastnili sme sa prezentácie študentských prác “Cena za Ekodizajn”.
Cyklus výstav v Galérii F7
Cyklus výstav nielen pedagógov školy v Galérii F7, 1.4. - 29.4.2007 ...