Novinky

Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov a študentky výstavy, zahraničné študijné pobyty, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, workshopy a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentiek a študentov.

 

3. ročníka Grafiky vizuálnych komunikácií
V stredisku odbornej praxe realizovali študenti 3. ročníka Grafiky vizuálnych komunikácií
DIVADELNÝ PLAGÁT „A. P. ČECHOV“
V rámci medzinárodného divadelného festivalu DIVADELNÁ NITRA 08 sa uskutočnila prezentácia druhého ročníka medzinárodnej študentskej súťaže
Rekonštrukcia
Po rekonštrukcii elektrických rozvodov v minulom roku sa škola pustila do postupnej výmeny okien...
Design days
V júni sa škola dizajnu predviedla na “Design days” v Šali s odevnou kolekciou.
Nové materiály v priemyselnom dizajne
Dňa 14. 5. 2008 sa na ŠKOLE DIZAJNU uskutočnila v poradí už tretia prednáška zástupcu z...
Láska na poly/i školy
Dňa 19.5.2008 sa konala vernisáž fotografickej výstavy študentských prác v Galérii Kafé Scherz na Palisádoch.
Dievča silnejšie ako dvaja chlapci?
Druhá prednáška pána Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD. zo série prednášok na tému " Fyzika tvaru".
učebnica Dejiny odievania
Odborný pedagóg našej školy Oľga Mózsiová v spolupráci s pedagógom Annou Bohatovou, akademickou maliarkou zo Školy...
Fyzika tvaru
Dňa 9. 4. 2008 sa na ŠKOLE DIZAJNU uskutočnila prednáška pána Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD.. Cyklus...
Design Match 2008 v Prahe
V rámci grantového projektu "A fabulis ad facta" sa žiaci odborov priemyselný design, grafický design, odevný...
Študenti z oddelenia priemyselného dizajnu opäť vo Viedni.
Študenti z oddelenia priemyselného dizajnu opäť vo Viedni.
Nitra
Študenti predmetu priestorová tvorba s pedagógmi Mgr.art. Kristínou Hrončekovou, Mgr.art. Pavlom Čejkom a Mgr.art. Daliborom Bačom...
Poznáme A.P. Čechova ?
V rámci medzinárodnej súťaže divadelného plagátu "Poznáme A.P. Čechova ?" nám o autorovi dňa 22.2. 2008...
galéria Satelit
Štart osláv 10. výročia založenia školy sme zahájili vernisážou 30. 1. 2008 v galérii Satelit na...
Cena riaditeľky za školský rok 2007/2008
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej za školský rok 2007/2008 bola udelená za vynikajúce výsledky v štúdiu...
Tvorca výrobcovi - výrobca tvorcovi
FIRMA ELKOPLAST A ŠKOLA DIZAJNU vyhlásili súťaž pre študentov 4. ročníka. Súťaž sa uskutočnila v mesiacoch...
Rozprávanie s D. Junekom
Ingrid BARTEKOVÁ - historička umenia, Dušan DUŠEK - spisovateľ, Marián HATALA - básnik, prekladateľ, Daniel HEVIER...
Derniéra MODDOM 2007
V posledný deň výstavy MODDOM 2007 dostali príležitosť na tvorbu najmä budúci študenti školy. Popoludní prebehla...