DIVADELNÝ PLAGÁT „A. P. ČECHOV“

V rámci medzinárodného divadelného festivalu DIVADELNÁ NITRA 08 sa uskutočnila prezentácia druhého ročníka medzinárodnej študentskej súťaže

V rámci medzinárodného divadelného festivalu DIVADELNÁ NITRA 08 sa uskutočnila prezentácia druhého ročníka medzinárodnej študentskej súťaže DIVADELNÝ PLAGÁT A. P. ČECHOV . Celí projekt je realizovaný s partnerskou školou SSUPŠ Zámeček Plzeň a grantovou podporov Ministerstva kultúry SR . Vernisáž sa konala 27.9.08 o 17:00 v Divadle A. Bagara v Nitre.