Škola dizajnu zastúpená na modelovom zasadnutí inštitúcií EÚ

Modelové zasadnutie inštitúcií Európskej únie v Brne

_
V dňoch 18. - 22. septembra 2017 sa za účasti 70 žiakov stredných škôl z Českej a Slovenskej republiky konalo Modelové zasadnutie inštitúcií Európskej únie v Brne, na ktorom som reprezentovala našu školu. Účasť na tomto výnimočnom podujatí som si zabezpečila absolvovaním regionálneho kola a veľmi dobre zvládnutou esejou na tému: „Ako by mala Európska únia hovoriť s mladými ľuďmi?”

Program tohto projektu bol veľmi pestrý. Viedli sme štruktúrovaný dialóg s Liborom Roučkom - bývalým podpredsedom Európskeho parlamentu, diskutovali sme Ivanom Štefancom, poslancom EP a Angelikou Gergeľovou z Eurocentra v Brne na rôzne témy súvisiace s EÚ (integračné procesy, migračná kríza, vzdelávanie…)

Tento projekt nebol len o spoznávaní nových ľudí a získavaní nových vedomostí o EÚ, ale mali sme možnosť spoznať aj mesto Brno, jeho úžasnú atmosféru a krásnu architektúru. Hlavným cieľom projektu bolo realizovať modelové zasadnutie inštitúcií EÚ, kde som v modelovom EP zastupovala našu krajinu - Slovensko.
Rokovali sme o návrhoch zákonov týkajúcich sa európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. V rámci sprievodného programu ma najviac zaujala prednáška o programe Erazmus a o kvalite potravín.

Toto neformálne vzdelávanie, ktoré som mala možnosť absolvovať, sa mi veľmi páčilo a odporúčam aj mojim spolužiakom zapojiť sa do podobných projektov. Chcem poďakovať vedeniu SSUŠD a Mgr. Balkovi za vytvorenie podmienok, ktoré mi umožnili kvalitnú prípravu a účasť na tomto projekte.

Nina Martinčičová IV. F

Stránka projektu: http://rozhodujoeurope.sk/

.
.
.
.
.
.
.
.