Prednáška UNICEF na Škole dizajnu

Dňa 24. mája 2017 sa na našej škole uskutočnil interaktívny diskusný workshop - Dve tváre jedného sveta, ktorý viedol zástupca organizácie UNICEF p. Martin Silber.

Workshop sa niesol v duchu hľadania rozdielov a paralel medzi životnými podmienkami, ktoré sú vlastné európskej civilizácii a životnými podmienkami v krajinách tretieho sveta, nachádzajúcimi sa na Blízkom východe, v Afrike a v Ázii.

Cieľom workshopu bolo prostredníctvom rozvoja kritického myslenia žiakov klásť dôraz na to, aby si uvedomili, že nie všetci ľudia žijúci na našej planéte majú prístup k pitnej vode, k jedlu, k vzdelaniu alebo k svojim právam, často ich sužujú vojny, hlad a vykorisťovanie.

Najviac trpiacimi v týchto podmienkach sú deti, ktorým UNICEF poskytuje dlhodobú pomoc v tých najchudobnejších oblastiach sveta s cieľom aspoň čiastočne zlepšiť ich situáciu a zmierniť ich utrpenie.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.