VÝZVA: Prihláste sa na ERASMUS+ študijné pobyty v Taliansku a Estónsku

​Škola dizajnu ponúka svojim študentkám a študentom možnosť zúčastniť sa zahraničného študijného pobytu Erasmus+. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. marca 2023


V ponuke sú aktuálne 2 mobility:


1/ prioritne pre odbor Odevný dizajn – 3.ročník

Téma: Ovládnuť proces spracovania a výroby vlnenej plsti a vedieť z nej zhotoviť plstený odev a odevný doplnok.
Partnerská škola: Kuressaare Ametikool, ostrov Saaremaa, Estónsko
Dĺžka mobility: 20 dní
Termín mobility: apríl/máj 2023
Počet vybraných účastníkov: 6 študentov + jeden pedagóg na job shadowing
Výberové konanie: 17.3.20232/ prioritne pre odbor Priemyselný dizajn – 2. a 3.ročník
Téma: Tradičná technika výroby ručného papiera a jej implementácia do 3D tlače, výroba prototoypu úžitkového predmetu a autorského dizajnu
Partnerská škola: Liceo Artistico Umberto Boccioni, Miláno, Taliansko
Dĺžka mobility: 14 dní
Termín mobility: apríl/máj 2023, príp. september/október 2023
Počet vybraných účastníkov: 2 skupiny po 5 študentov
Výberové konanie: 16.3.2023Záujemcovia o účasť na mobilitách pošlú svoj motivačný list a štruktúrovaný životopis do 10.3.2023 do 12:00 hod. na e-mail: erasmusdesign@gmail.com.

Na výberové konanie – osobný pohovor dostane pozvanie záujemca, ktorý splní požadované kritériá, a to: výborné výsledky v štúdiu svojich odborných predmetov, jazykovú zdatnosť – časť pohovoru prebehne v anglickom jazyku, odporúčanie vedúceho/vedúcej odboru. Na pohovore bude potrebné obhájiť si svoju motiváciu zúčastniť sa danej mobility a odprezentovať svoje portfólio.Projekty sú realizované s finančnou podporou programu Erasmus+