Tím 2

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Katarína Galović Gáspár, ArtD. / Študentky a študenti: Nikita Frolov, Polina Maidan, Evelin Bognárová, Matúš Šimek, Carla Sofia Drahovská, Júlia Czaniková, Samuel Fajnor, Filip Strapko, Denisa Bírová

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 2