Tím 3

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Gabriela Halás / Študentky a študenti: Katarína Gregušová Kohútová, Diana Šmidová, Hugo Halan, Evelyn Fugli, Johanka Tesáková, Patrícia Jurášová, Mária Kudláčová

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 3