Tím 30

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Tomáš Vicen / Študentky a študenti: Agáta Komanová, Viktória Kráľová, Leo Mario Maxin, Martina Pechová, Dominika Vargová, Nikola Múcsková, Damian Ďureje, Barbora Zemanová, Jessica Adjei, Dávid Kružliak


*** Čestné uznanie za kreatívny copywriterský nápad a využitie slovnej hry pri názve domény srd.com

>>> KOMPLETNÉ VÝSLEDKY VYHODNOTENIA PRAXE
>>> VIDEO - VYHODNOTENIE

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 30