Cena na výstave MODDOM 2007

Škola získala cenu na výstave MODDOM 2007.

Škola získala Cenu za inšpiratívny a originálny prístup prezentácii na výstave MODDOM 2007.

Cena za inšpiratívny a originálny prístup prezentácii
Cena za inšpiratívny a originálny prístup prezentácii
Cena za inšpiratívny a originálny prístup prezentácii
Cena za inšpiratívny a originálny prístup prezentácii
MODDOM 2007
MODDOM 2007
MODDOM 2007
MODDOM 2007
MODDOM 2007
MODDOM 2007
MODDOM 2007
MODDOM 2007