Divadelný plagát “SHAKESPEARE”

V spolupráci so Soukromou střední uměleckoprůmyslovou školou Zámeček v Plzni sme organizovali československú súťaž študentských divadelných plagátov na tému SHAKESPEARE.

Škola dizajnu v Bratislave a Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček v Plzni organizovali československú súťaž študentských divadelných plagátov. Študenti si vybrali jednu zo Shakespearových hier a pripravili návrh plagátu vo formáte A2. Medzinárodná porota, ktorá pracovala 30. marca 2007 v zložení: prof. J. Rajlich st. - predseda poroty, D. Junek, Š. Oslej, J. Světlík, I. Vala posúdila celkovo 80 súťažných plagátov. Konštatovala výbornú úroveň celej prihlásenej kolekcie. O cenách rozhodla nasledovne: Grand-prix “Zlatý Yorick” získali: Alena Stanková (SSUŠ Bratislava) Aneta Zieglerová (SSUPŠ Zámeček Plzeň) 1. cena: Viktória Péková (SSUŠ Bratislava) 2. cena: Lucie Kaslová (SSUPŠ Zámeček Plzeň) 3. cena: Peter Vido (SSUŠ Bratislava) Cena poroty za typografický plagát: Miloš Macháč (SSUŠ Bratislava) Cena Jiřího Světlíka: Šarlota Štrompachová (SSUŠ Bratislava) Cena Ivana Valu: Andrea Adamovičová (SSUŠ Bratislava) Porota ocenila názorovú rôznosť učebných prístupov tvorivý potenciál študentov, výtvarnú rozmanitosť predložených prác, ktoré bez ohľadu na použité techniky mali kvalitnú úroveň. Súčasne konštatovala, že súťažná prehliadka naplnila svoj zámer premýšľať a vyjadriť sa výtvarnou formou k yávažným téma, ktoré nastoľuje SHAKESPEARE. Výsledky tohoročnej súťaže sú veľmi dobrým predpokladom k pokračovaniu rehliadky v budúcich rokoch s rozšíreným medzinárodným obsadením.

Lukáš Podhraďay
Lukáš Podhraďay
Andrea Adamovičová
Andrea Adamovičová
Marián Gombarček
Marián Gombarček
Katarína Mandáčková
Katarína Mandáčková
Vojtech Ruman
Vojtech Ruman
Marianna Maczová
Marianna Maczová
Martina Huttová
Martina Huttová
Mária Ružičková
Mária Ružičková
Michal Hulman
Michal Hulman
Juraj Kočár
Juraj Kočár
Veronika Koniarová
Veronika Koniarová
Miloš Macháč
Miloš Macháč
Viktória Péková
Viktória Péková
Peter Vido
Peter Vido
Milan Straka
Milan Straka
Martin Maláček
Martin Maláček
Mária Kuželová
Mária Kuželová
Lukáš Parolek
Lukáš Parolek
Lenka Málachová
Lenka Málachová
Alena Stanková
Alena Stanková