Maťátko Matúš

Maťátko Matúš
kniha O húseničke
účasť na medzinárodnej súťaži v Bordáne, Taliansko 2004 diplom za účasť na súťaži o najkrajšiu knihu roka, Bratislava, 2005

-