Naša študentka Jessica Koller ocenená v súťaži MEDart

Blahoželáme!


Študentka Grafiky vizuálnych komunikácii Jessica Koller sa umiestnila spomedzi takmer 100 účastníkov na 3. mieste v kategórii fotografia v súťaži MEDart, organizovanej Katedrou žurnalistiky FF KU v Ružomberku. Ocenené boli jej série novinárskych a umeleckých fotografií.