Naši študenti prevzali v Budapešti ceny za 2. miesto v medzinárodnej súťaži

NAŠI ŠTUDENTI A ŠTUDENTKY GRAFICKÉHO DIZAJNU ZÍSKALI V MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI DUNAJSKÝ MAJSTER UMENIA V KATEGÓRII VIDEO 2. MIESTO! BLAHOŽELÁME!


Šimon Blaha, Denis Gerža, Emma Arnold, Erik Chovan, Dajana Roštárová, Jessica Koller, Christoph Albert
vytvorili pod pedagogickým vedením Michala Mečára a s pomocou spolužiaka z filmovej tvorby Andreja Pecníka videodielo MORE PLANET, LESS PLASTIC, ktorým reagovali na environmentálnu krízu spôsobenú okrem iného aj obrovským znečistením prostredia plastovým odpadom.

Súťaž Dunajský majster umenia, ktorú organizuje Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) spolu s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR), podporuje a povzbudzuje mladých, aby bližšie nazreli na rieky vo svojom okolí a pozastavili sa nad tým, čo pre nich príroda v ich blízkosti znamená.

V budapešti si za všetkých cenu prevzali Erik Chovan, Denis Gerža, Dajana Roštárová a Christoph Albert, ktorých sprevádzala naša pedagogička Jarka Kholová. Ocenenie dostali z rúk prezidenta ICPDR Petra Kovácsa.


Počas trojdňového pobytu absolvovali program a prednášky na Budapest Water Summit 2019, prehliadku mesta a pamiatok a stretnutie s maďarským prezidentom Jánosom Áderom.

Cool, nie? smile

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.