„Pocta príboru“

Študentská súťaž a výstava k päťdesiatinám príboru Brusel Príbor Jána Čalovku.

Dňa 12. 11. 2008 o 18,00 boli udelené a osobne odevzdané ceny všetkým oceneným v tejto súťaži. Zo 63 účastníkov súťaže komisia vybrala 9 ocenených. Medzi nimi bol aj ANTAL JERÁBEK žiak 2. ročníka oddelenia priemyselný dizajn zo SSUŠD v Bratislave. Získal pochvalu v kategórii B - Voľné stvárnenie témy príbor. Komisia ocenila zaujímavý a inovatívny prínos do spektra rôznych náradí na jedenie. Tvarovo viacúčelové riešenie pre náhodné stravovanie s iným spôsobom krájania, napichovania a pitia. V mene vedenia školy gratulujeme oceneným, ďakujeme všetkým zúčastneným a všetkých srdečne pozývame na výstavu.

Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru
Pocta príboru