RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA 2013 - súťaž

Mestská časť Bratislava – Ružinov

​v rámci svojho environmetálneho programu vyhlásila a vyhodnotila 8. ročník fotografickej súťaže zameranej na dokumentárnu fotografiu z oblasti životného prostredia Bratislavy a jej okolia. V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 52 autorov v troch súťažných kategóriách. V I. kategórii sa tradične do súťaže zapájajú hlavne fotokrúžky. Fotografie členov Ateliéru fantázie sa vyznačujú vysokou technickou kvalitou a čistotou, dôrazom na detail a precíznou kompozíciou. Námety čerpajú hlavne v prírode. Práce členov Stedoeurópskeho domu fotografie viac reflektujú mestské prostredie, v ktorom žijeme, skúmajú stopy, ktoré v ňom zanechávame. Ich fotografie tak odhaľujú vzťah ľudí k svojmu životnému priestoru. V oboch prípadoch je evidentné kvalifikované odborné vedenie detí. V tomto roku prihlásili do súťaže svoje práce viacerí študenti Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu. Tým sa úroveň II. kategórie výrazne posilnila a porota mala z čoho vyberať. Autori hľadali vo svojom prostredí kontrasty a zároveň súvislosti. Prezentovali sa osobitým až konceptuálnym prístupom k téme vo forme kolekcií, čo znásobilo ich výpovednú hodnotu. V porovnaní s minuloročným nárastom záujmu zo strany dospelých autorov v III.kategórii, nastal tento rok útlm, ale teší nás, že sa tu stabilizoval okruh fotografov, ktorí prídu so zaujímavým nápadom. Keď sa ma pred mesiacom pýtal moderátor ružinovskej televízie, či si myslím, že fotografická súťaž môže pomôcť pri budovaní vzťahu ľudí k životnému prostrediu, tak som si uvedomila, že môže. Tým, že podnecuje ľudí, aby sa zamerali na pozornejšie vnímanie svojho okolia, na jeho klady aj nedostatky, máme šancu si ich uvedomiť a následne vedome tvoriť. Až v momente, keď si nejakú skutočnosť uvedomíme, môžeme začať so zmenou. Najlepšie od seba. Za organizátora: Mgr. Eliška Sadíleková

Odborná porota v zložení: Mgr. Judita Csáderová - fotograf a pedagóg, Ing. Vladimír Sloboda – zástupca starostu mestskej časti Ba-Ružinov, Vladimír Biskupič - fotograf a kameraman, Marián Peiger -.fotograf, držiteľ Novinárskej ceny 2012 navrhla organizátorom udeliť nasledovné ocenenia:

II. kategória – mládež od 16 do 21 rokov

Marek Ševc: Súboj - kolekcia fotografií Veronika Tarageľová: Bratislavské podchody Dominika Haláková: Nostalgické pohľady - kolekcia fotografií Dominik Sedlák: Bratislavský hrad Osobitná cena za fotografiu zobrazujúcu mestskú časť Ba-Ružinov Samuel Timko: Zrkadlo

Pozvanka ruzinovska ekologicka fotografia
Pozvanka ruzinovska ekologicka fotografia
Cena pre Dominika Sedlaka
Cena pre Dominika Sedlaka
Cena pre Dominiku Halakovu
Cena pre Dominiku Halakovu
Cena pre Mareka Sevca
Cena pre Mareka Sevca
Cena pre Samuela Timka
Cena pre Samuela Timka
Cena pre Veroniku TarageYovu
Cena pre Veroniku TarageYovu
Fotografia Veroniky Taragelovej a Dominika Sedlaka
Fotografia Veroniky Taragelovej a Dominika Sedlaka
Fotografie Veroniky Slovikovej
Fotografie Veroniky Slovikovej
vystava
vystava
Vystava
Vystava
Vystava
Vystava
Vystava
Vystava