V olympiáde v anglickom jazyku získal náš študent Patrik Kellner 3. miesto

Blahoželáme!


Patrik Kellner z druhého ročníka odboru odevný dizajn získal v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v konkurencii súťažiacich z celej Bratislavy skvelé tretie miesto! Blahoželáme a za pedagogické vedenie ďakujeme našim pedagogičkám Mgr. Elene Bezgina a Mgr. Lucii Minárikovej.