Erasmus+ prihláška pre grafický dizajn a grafický a priestorový dizajn

Milí študenti maturitných ročníkov a pedagógovia odboru Grafický dizajn,

Súkromná škola umeleckého priemyslu sa úspešne zapojila do Programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERASMUS+. V rámci schváleného projektu sa piati naši študenti maturitného štúdia odboru Grafický dizajn a jeden sprevádzajúci pedagóg môžu zúčastniť mobility na škole v Slovinsku.

Týmto Vás vyzývame, aby ste sa prihláškou (príloha výzvy) prihlásili najneskôr do 22.11.2019 do 23:59 do výberového konania, ktoré sa bude konať vo štvrtok 28.11.2019 o 14:00 hod.

Prihlášku môžete poslať na e-mail erasmusdesign@gmail.com alebo v papierovej podobe odovzdať na sekretariáte školy. K prihláške prosím pripojte váš motivačný list napísaný v anglickom jazyku vytvorený cez web: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cl/compose


Informácie o mobilitnom projekte:
KTO: piati študenti maturitného štúdia a jeden sprevádzajúci pedagóg odboru Grafický dizajn
KEDY: apríl 2020
DĹŽKA POBYTU: trvanie mobility študentov je 16 dní (14 dní pobytu a 2 dni cesta), trvanie pobytu sprevádzajúceho pedagóga je 16 dní (14 dní pobytu a 2 dni cesta)

KAM: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, Slovinsko
ODBOR: Grafický dizajn
Web školy: www.ssof.si

JAZYK: Angličtina na komunikatívnej úrovni
TÉMA: Prenos grafiky na textil využitím sieťotlače
CIEĽ: Získanie vedomostí a zručností v oblasti technológie sieťotlače
FINANCIE: Z projektu sú kryté náklady na cestu, ubytovanie a neveľké vreckové
ORGANIZAČNÉ NÁROKY: Študenti budú participovať na organizácii cesty, ubytovania, poistenia, jazykovej príprave, dokumentácii, naplnení bodov projektu, pravidlách bezpečnosti a pod.

Tešíme sa na Váš záujem

Mobilita_CCC_MS-Výzva.pdf
.
.
.
.