Žiadosť o vysvetlenie - IKT

ziadost_o_vysvetlenie_IKT.docx