Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne

Výchovnou poradkyňou v školskom roku 2019/2020 je Ing. Eva Cibulíková.


Konzultačné hodiny: streda, 8:50 - 10:35 (2. a 3. vyučovacia hodina)