Kúpna zmluva + prílohy, GD a PD

​Dokumenty na stiahnutie:
- kúpna zmluva
- špecifikácia predmetu kúpy a ceny_ALPHASET
- zoznam subdodávateľov ALPHASET

KZ_GD_A_PD.pdf Specifikacia_predmetu_kupy_a_ceny__ALPHASET.pdf