Kúpna zmluva + prílohy, IKT

​Dokumenty na stiahnutie:
- kúpna zmluva
- špecifikácia predmetu kúpy a ceny_GRATEX
- zoznam subdodávateľov

temp_file_KZ_IKT1.pdf Specifikacia_predmetu_kupy_a_ceny__GRATEX.pdf Zoznam_subdodávateľov.pdf