Príloha č. 1 Vyhlásenie potenciálneho dodávateľa – fotka

temp_file_Príloha_č._1_Vyhlásenie_potenciálneho_dodávateľa6.doc