Príloha č. 2 Cenová ponuka_návrh na plnenie kritérií – fotka

temp_file_Príloha_č._2_Cenová_ponuka_návrh_na_plnenie_kritérií6.doc