2. MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ DIVADELNÉHO PLAGÁTU

V Galérii HaDivadlo v Brne bola 21. októbra 2008 vernisáž výstavy

2. MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ DIVADELNÉHO PLAGÁTU “POZNÁTE A. P. ČECHOVA ?” VYSTAVENÁ V BRNE. V Galérii HaDivadlo v Brne bola 21. októbra 2008 vernisáž výstavy “ZNÁTE ČECHOVA?”, ktorá českej verejnosti predstavila výsledky medzinárodného projektu študentského divadelného plagátu iniciovanú a realizovanú pedagógmi Jiřím Světlíkom / SSUPŠ Zámeček Plzeň/ a Dušanom Junekom /Škola dizajnu Bratislava/. Výstava prezentovala 40 ocenených prác z dvoch ročníkov súťaže, keď v roku 2007 bol témou William Shakespeare a tohoročnou témou bol svetoznámy ruský dramatik A. P. Čechov. Výstavu usporiadalo Sdružení Bienále Brno ako 50. výstavu cyklu “Brno - hlavní město grafického designu” v spolupráci so Školou dizajnu v Bratislave za podpory Ministerstva kultúry SR a Statutárního města Brna. Za účastí hostí, pedagógov, študentov a umelcov z Brna, Prahy, Plzne, Č. Budějovíc, Olomouca, Bratislavy vernisáž uviedol Jan Rajlich jr., prezident Sdružení Bienále Brno a výstavu zahájil a o projekte medzinárodnej súťaže prehovoril kurátor výstavy Dušan Junek. Vystavené plagáty na dvoch poschodiach Galérie HaDivadlo predstavujú výber z doterajších ročníkov súťaže, v priebehu ktorých študenti vytvorili vyše 180 divadelných plagátov na hry svetových dramatikov. K brnenskej prezentácii bol vydaný katalóg s 26 farebnými reproduk-ciami ocenených prác , menami študentov-autorov, členmi medzinárodných porôt a textom autora a kurátora výstavy. Výstava v Galérii HaDivadlo v Brne potrvá do 20. februára 2009.

výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno
výstava Poznáte A.P.Čechova? Brno