3. ročníka Grafiky vizuálnych komunikácií

V stredisku odbornej praxe realizovali študenti 3. ročníka Grafiky vizuálnych komunikácií

V stredisku odbornej praxe realizovali študenti 3. ročníka Grafiky vizuálnych komunikácií pod vedením pedagógov dizajnéra D. Juneka a Mgr. Art D. Baču informačný systém chemicko technologickej spoločnosti TAU-CHEM. Informačný systém sa realizoval podľa návrhu študenta Martina Kolárika.

Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem
Tau-Chem