Cena riaditeľky za školský rok 2007/2008

Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej za školský rok 2007/2008 bola udelená za vynikajúce výsledky v štúdiu Adamovi Novotovi – 4.VOD a Vojtechovi Rumanovi – 1.GVK PMŠ

Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej za školský rok 2007/2008 bola udelená za vynikajúce výsledky v štúdiu:

Adamovi Novotovi - 4.VOD

Vojtechovi Rumanovi - 1.GVK PMŠ

Navrhovaní:

grafický a priestorový dizajn /propagačné výtvarníctvo/ Adam Novota 4.V

odevný dizajn Lucia Švecová 2.O

priemyselný dizajn Dušan Amrich 1.P Peter Haššo 1.P Róbert Mucska 4.D

fotografický dizajn Paula Širjovová 1.F Katarína Zeithamlová 2.F Terézia Kopecká 2.F Sabína Ahmadová 3.F Tomáš Thüringer 3.F

grafika vizuálnych komunikácií /PMŠ/ Katarína Štelárová 1.GVK PMŠ Vojtech Ruman 2. GVK PMŠ

grafický a priestorový dizajn /PMŠ/ Martin Maláček 2. G PMŠ Juraj Kočár 2. G PMŠ

Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej