Dievča silnejšie ako dvaja chlapci?

Druhá prednáška pána Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD. zo série prednášok na tému " Fyzika tvaru".

Dňa 30. 4. 2008 sa na ŠKOLE DIZAJNU uskutočnila druhá prednáška pána Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD. zo série prednášok na tému ” Fyzika tvaru”. Prednášajúci opäť predstavil ” hravou formou” už avizovanú tému o rozklade sily s využitím v navrhovaní a konštruovaní v dizajne. Dievča silnejšie ako dvaja chlapci? Jednoduchý výpočet rozkladu síl bez zložitého vzorca? Menší traktor s nižším výkonom silnejší ako väčší traktor s vyšším výkonom? Aj na tieto a iné otázky našli žiaci spolu z prednášajúcim prekvapivé odpovede. Už sa tešíme na nasledujúcu prednášku v ktorej si žiaci v hlavnej úlohe zahrajú hru s názvom “Automatická prevodovka” .

prednáška Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD.
prednáška Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD.
prednáška Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD.
prednáška Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD.
prednáška Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD.
prednáška Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD.
prednáška Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD.
prednáška Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD.
prednáška Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD.
prednáška Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD.