DIS-CO - Výstava absolventských prác, vyššie odborné štúdium

5. – 28. jún 2024
Pozývame na DiS-co, výstavu absolventských prác študentov a študentiek pomaturitného vyššieho odborného štúdia Školy dizajnu!

DiS-co
Pistoriho palác, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Štefánikova 25, Bratislava
5. – 28. jún 2024

Vystavujú:
Patrik Bajan, Nikola Bečvarová, Noemi Bondorová, Žofia Búryová, Sara Čurková, Michal Fábry, Lívia Herchelová, David Hoffman, Juliana Kováčová, Jennifer Lakyová, Monika Machútová, Kristína Masárová, Sarah Aniss Riginová, Tomáš Viktory

Vedúci a vedúce absolventských prác:
Mgr. art. Eva Péč Brezinová, PhD., Mgr. art. Katarína Poliačiková, PhD., Mgr. Lenka Šišuláková, Mgr. art. Jakub Tóth, Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD., Mgr. art. Róbert Szegény

Koordinácia
, supervízia, texty: Mgr. Lucia Gavulová
Architektúra výstavy, supervízia a vizuálna identita: Mgr. art. Jakub Tóth

Pistoriho palác - výstava:

Otvorené denne okrem pondelka od 14:00 do 19:00
Finisáž a záverečný ceremoniál odovzdávania diplomov: piatok, 28. 6. o 13:00

Organizátor:
Škola dizajnu – Vyššie odborné štúdium
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21/ Panenská 28, Bratislava

/

DiS-co

Absolventi a absolventky vyššieho odborného štúdia (VOŠ) Školy dizajnu v Bratislave sú diplomovanými špecialistami a špecialistkami, ktorým sa ukončením štúdia otvárajú dvere k profesiám v oblastiach grafického dizajnu, vizuálnej komunikácie, animácie, herného dizajnu, fotografie, multimédií, či odevného dizajnu. VOŠ je alternatívou bakalárskeho štúdia s intenzívnejším prepojením na prax a s víziou priameho uplatnenia sa na pracovnom trhu.

Absolventská výstava prezentuje práce jedenástich absolventov a absolventiek odboru Grafika vizuálnych komunikácií a troch absolventov a absolventky odboru Interiérový dizajn, ktorí ukončujú intenzívny trojročný čas, strávený na vyššom odbornom štúdiu v rokoch 2021 až 2024. Diela zastúpené na absolventskej výstave sú výsledkom úprimného úsilia vyjadriť svoje nadanie a nápady cez preferované médium. Predstavujú rôznorodú škálu temperamentov a hlasov, vyjadrení a potrieb. Nezodpovedajú jedinej téme, ani nezdieľajú konzistentnú náladu, napriek tomu ponúkajú celý rad úvah o osobných a spoločenských, či existenciálnych a s bežným životom úzko prepojených dilemách jednej generácie. Niektoré z diel oslovujú svoje kontexty priamo, ako je to napríklad prirodzene v súvislosti s technicky zameraným interiérovým dizajnom, iné introspektívnejšie, či intímnejšie, metaforickejšie a symbolickejšie, ako v prípade autorských publikácií z odboru grafiky vizuálnych komunikácií, medzi ktorými má zastúpenie napríklad aj evanjelium, či próza. Uvažovanie autorov a autoriek možno vnímať nie len skrz odborné zručnosti, ktoré počas štúdia získali, ale najmä v obsahových rovinách, v prepojení s ich myslením, názorovou orientáciou a vnímaním sveta okolo seba a vlastnej existencie v ňom.

Inklinácia k tvorbe publikácií je zaujímavým momentom končiaceho ročníka grafiky vizuálnych komunikácií na VOŠ. Na výstave tvoria väčšinu prác. Ich tvorkyňami sú Žofia Búryová, ktorá s autorskou postavičkou Moodym skúma emócie detskej duše a detského sveta; Sara Čurková, ktorá cez portrétnu fotografiu zamestnanectva Slovenskej národnej galérie odhaľuje skryté vrstvy inštitucionálneho života; Lívia Herchelová, prezentujúca komplexné prozaické dielo, čím debutuje nielen ako dizajnérka, ale aj ako spisovateľka; Juliana Kováčová, ktorá prináša autorské poňatie Evanjelia podľa Lukáša; Kristína Masárová, približujúca čitateľstvu slovanské mytologické bytosti a v neposlednom rade Monika Machútová, s pokračovaním svojej úspešnej minuloročnej knihy o zážitkoch z cestovania s najlepšou kamarátkou (ktorá medzi časom získala aj titul Najkrajšia kniha roka). Noemi Bondorová sa venovala tvorbe magazínu DiS, v ktorom reflektuje život a štúdium jej spolužiactva na VOŠ-ke. Vizuálnu identitu vo svojich prácach riešia Sarah Anissa Riginová – v rámci svojho podnikania, a Tomáš Viktori, realizujúci sa ako grafický dizajnér v súvislosti s rodinným biznisom. Hravosť a hlboký osobný vzťah k psom sú premietnuté v žolíkových kartách Nikoly Bečvarovej, ktoré predstavujú hommage jej dobermanovi. David Hoffman prezentuje na výstave multimediálnu vetvu štúdia na VOŠ, keď diváctvu predstavuje tvorbu realistických ľudských digitálnych dvojníkov pre filmové produkcie a médiá v reálnom čase. Patrik Bajan z interiérového dizajnu prináša riešenie kompaktného mikrobytu podľa svojho gusta, vytvoreného s použitím lodných kontajnerov. Michal Fábry rieši v absolventskej práci problematiku konverzie interiéru – dvojdomu, keď niekdajšie stravovacie zariadenie mení na príjemný dom pre manželský pár. Jennifer Lakyová spríjemňuje požiarnu zbrojnicu a rozširuje ju o priestory kaviarne, pričom vychádza z osobných skúseností z Dobrovoľného hasičského zboru.

Z tvorby všetkých zmienených mladých dizajnérov a dizajnérok cítiť zanietenie pre to, čo ich úprimne baví a zaujíma. Odráža sa to vo voľbe tém aj v ich spracovaní. Ani jeden z nich si nezvolil „ľahšiu cestu“, každý sa pustil do nekompromisných výziev, ktoré tá-ktorá práca priniesla. Dialo sa tak pod vedením jednak vedúcich odborov. Odbor grafiky vizuálnych komunikácií vedie na VOŠ Mgr. art. Eva Péč Brezinová, ArtD., ktorá sa zaoberá primárne typografiou. Aktuálni absolventi a absolventky študovali na grafike dva roky aj pod vedením Mgr. art. Róberta Szegényho. Interiérový dizajn vedie na vyššom odbornom štúdiu Mgr. et. Ing. Kristína Vargová, PhD., absolventka štúdia pozemných stavieb, architektúry a urbanizmu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde obhájila aj dizertačnú prácu. Vedúce odborov pracujú v tíme pedagógov a pedagogičiek, ktorí mali na osobný rast a vývoj vystavujúcich absolventov a absolventiek grafiky a interiéru taktiež nemalý vplyv: (v abecednom poradí) Mgr. art. Radovan Dranga, Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD., Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez, Mgr. art. Denisa Havrľová, Mgr. art. Simona Kejmarová, Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD., Mgr. art. Martin Snopek, ArtD., už zmienený Mgr. art. Róbert Szegény, Mgr. art. Martin Toldy, Mgr. art. Jakub Tóth, či po teoretickej stránke okrem Mgr. et. Ing. Kristíny Vargovej, PhD. aj PhDr. Vladimír Repčík.

A prečo DiS-co? DiS je skratka titulu diplomovaný špecialista, ktorý získa každý jeden zo zmienených študentov a študentiek v rámci finisáže tejto výstavy, ak úspešne obháji absolventskú prácu, v piatok, 28. júna o 13:00 hod. v priestoroch Pistoriho paláca. Skratka „co“ predstavuje spoločnosť, skupinu ľudí, ktorí pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa. DiS-co je tak spoločnosťou špecialistov a špecialistiek, ktorým táto výstava patrí. A v neposlednom rade, hoci „disco“ je skôr fenoménom dekád dávnejšie minulých, je to predsa len – ako aspoň veríme my, staršie generácie – nesmrteľné synonymum oslavy, zábavy a uvoľnenia sa v svetelných odleskoch točiacej sa diskogule. A to si všetci zo Školy dizajnu a vyššieho odborného štúdia prajeme – aby si absolventstvo vychutnalo svoje úspešné zavŕšenie trojročnej práce a tešilo sa na všetko nové, čo mu budúcnosť do života prinesie. Ostane hlboko v našich pamätiach, srdciach, aj telefónoch. Let’s Dance!

Mgr. Lucia Gavulová
vedúca VOŠ 2023-2024

/

Foto: Timotej Šteffek