INFO & HARMONOGRAM ZAČIATKU ROKA PRE PRVÉ ROČNÍKY MATURITNÉHO ŠTÚDIA

*


PONDELOK, 5. SEPTEMBER 2022
PLATÍ PRE VŠETKY PRVÉ ROČNÍKY MATURITNÉHO ŠTÚDIA


10.00 – 10.30

Slávnostné otvorenie školského roka pre rodičov a študentov/-ky prvých ročníkov maturitného štúdia pred budovou Školy dizajnu na Ivanskej ceste 2110.30 – 11.30

Triednické hodiny s triednymi učiteľkami (už bez rodičov, iba žiaci):
Grafický dizajn / Grafický a priestorový dizajn - učebňa č. 104 - Ing. Zuzana Nováková
Animovaná tvorba / Fotografický dizajn / Obrazová a zvuková tvorba - učebňa č. 201B - Tatiana Amy Málachová, Dis.
Dizajn interiéru / Priemyselný dizajn / Odevný dizajn - učebňa č. 301 - Mgr. Monika Pripoňová

Info na triednickych hodinách:
Plenér, ISIC, skrinky, učebnice cudzích jazykov, lyžiarsky kurz, jedáleň, potvrdenia o návšteve školy, organizácia vyučovania, EduPage a pod.11.30 – 12.30

Hodina s vedúcimi odborov - predstavenie priestorov, odboru, predmetov, učebných plánov, organizácia vyučovania, potrebné pomôcky a pod.

Grafický dizajn - učebňa č.108 - Mgr. Michal Mečár
Grafický a priestorový dizajn - učebňa č.105 - Mgr. art. Tomáš Vicen
Animovaná tvorba - učebňa č.202 - Mgr. art. Martin Snopek, ArtD.
Fotografický dizajn - učebňa č.307 - Mgr. art. Jana Kirschnerová
Obrazová a zvuková tvorba - učebňa č.201B - Mgr. art Lukáš Šafář
Dizajn interiéru - učebňa č.304 - Ing. Lenka Kurjanová
Priemyselný dizajn - učebňa č.006 - Mgr. art. Peter Ilčík
Odevný dizajn - učebňa č.203 - Mgr. Marianna Kajabová, PhD.>>> INFO PRE OSTATNÉ ROČNÍKY A VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM