Komentovaná prehliadka okolia Školy dizajnu na Panenskej ulici

Od školského roku 2022/2023 prebieha výučba všetkých odborov pomaturitného vyššieho odborného štúdia v nových veľkorysých priestoroch Školy dizajnu v skvelom susedstve a krásnom prostredí na Panenskej ulici 28 v Bratislave.

​V bezprostrednom susedstve budovy školy sa nachádzajú aj dva evanjelické kostoly a ďalšie budovy a ulice so zaujímavou históriou. 13. septembra nás okolím previedla evanjelická farárka pani Anna Polcková, ktorá nám priblížila genius loci areálu, v ktorom sa škola nachádza.

V samotnej budove Školy dizajnu, kde prebieha vyučovanie odborov vyššieho odborného štúdia pôvodne v minulosti sídlila remeselná škola - “slojd”, čo v škandinávskych krajinách pomenúva typ vzdelávania, zameraného na rozvíjanie remeselných zručností a kreativity. Tešíme sa, že v tomto smere môžeme nadväzovať na minulosť a uchovávať kontinuitu vo vzdelávacom charaktere miesta.

Neďaleko školy je aj budova bývalého evanjelického lýcea, kde študovalo a pôsobilo množstvo osobností slovenskej histórie vrátane napr. Ľudovita Štúra či Milana Rastislava Štefánika.

Vo Veľkom a Malom evanjelickom kostole nám pani Polcková priblížila históriu a výzdobu oboch chrámov a vysvetlila aj súčasný charakter a filozofiu cirkevného zboru, ktorý so svojimi spolupracovníkmi vedie. Za inšpiratívne slová a otvorenosť, s ktorou nás privítala a zoznámila s novým prostredím sme jej veľmi vďační.