Palisády 51 - Nová budova Školy dizajnu na teoretické vyučovanie

6. 9. 2022


Od školského roku 2022/2023 sme pre našich študentov a študentky maturitného štúdia pripravili nové priestory určené na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov na 3. poschodí historickej budovy bývalej Školy umeleckých remesiel v centre Bratislavy na adrese Palisády 51.

Vyučovanie odborných - praktických predmetov sa bude naďalej uskutočňovať v budove na Ivanskej ceste 21, kde v najbližších týždňoch pribudne úplne nové technologické vybavenie, zariadenie dielní, ateliérov a učební odborných predmetov.

V záujme zachovania priestorového komfortu sme sa preto rozhodli pre rozšírenie výučby aj do ďalších priestorov a rozdelenie výučby v rámci rozvrhu na dni teoretického vyučovania v budove na Palisádach a dni výučby praktických odborných predmetov na Ivanskej ceste, kde budú mať študentky a študenti k dispozícii kompletné technologické zázemie.

V historickej budove na Palisádach prebieha vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov Školy dizajnu na 3. poschodí. Prvé dve poschodia využívajú žiaci inej základnej školy. Momentálne intenzívne pracujeme na dovybavení a zútulnení nových priestorov a veríme, že sa tam naši študenti a študentky budú cítiť príjemne.

Budova Školy dizajnu na Palisádach 51 sa nachádza v Starom meste s výbornou dostupnosťou MHD:

NAJBLIŽŠIE ZASTÁVKY:

Kozia
pešia vzdialenosť od školy: 2 min
trolejbusy: 44, 47, 147

Hodžovo námestie
pešia vzdialenosť od školy: 5 min
autobusy a trolejbusy: 42, 44, 47, 83, 84, 93, 147

Poštová
pešia vzdialenosť od školy: 7 min
električky: 1, 9

Zochova
pešia vzdialenosť od školy: 8 min
autobusy: 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94, 147

Pod stanicou
pešia vzdialenosť od školy: 9 min
autobusy a trolejbusy: 21, 25, 32, 40, 41, 42, 49, 61, 63, 64, 71, 74, 83, 84, 93
električky: 1, 7

Kapucínska
pešia vzdialenosť od školy: 9 min
električky: 9

Skola dizajnu, Palisady 51, vchod
Skola dizajnu, Palisady 51, vchod
Skola dizajnu, Palisady 51, bocny vchod
Skola dizajnu, Palisady 51, bocny vchod
Mapa - skola dizajnu, Palisady 51
Mapa - skola dizajnu, Palisady 51