Poznáme A.P. Čechova ?

V rámci medzinárodnej súťaže divadelného plagátu "Poznáme A.P. Čechova ?" nám o autorovi dňa 22.2. 2008 pripravila seminár Doc. PhDr. NADEŽDA LINDOVSKÁ z VŠMU Bratislave.

V rámci medzinárodnej súťaže divadelného plagátu “Poznáme A.P. Čechova ?” nám o autorovi dňa 22.2. 2008 pripravila seminár Doc. PhDr. NADEŽDA LINDOVSKÁ z VŠMU Bratislave. Spoluautormi projektu je Soukromá střední umeleckoprůslová škola - Zámeček v Plzni. Spoluorganizátormi sú Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2008, Sdružení Bienále Brno. Uzávierka súťaže je 28.3.2008. Ceny budú vyhlásené a odovzdané v rámci Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2008.

seminár Poznáme A.P. Čechova?
seminár Poznáme A.P. Čechova?
seminár Poznáme A.P. Čechova?
seminár Poznáme A.P. Čechova?
seminár Poznáme A.P. Čechova?
seminár Poznáme A.P. Čechova?
seminár Poznáme A.P. Čechova?
seminár Poznáme A.P. Čechova?
seminár Poznáme A.P. Čechova?
seminár Poznáme A.P. Čechova?