Prezentácia Školy dizajnu na festivale filmovej tvorby Cinema

*


V dňoch 16.-18. septembra sa Lukáš Šafář, náš pedagóg a vedúci odboru Filmová tvorba, zúčastnil celoštátnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA, kde spoločne s kolegom Dušanom Bustinom už niekoľko rokov príležitostne pôsobia aj ako porotcovia na krajskej úrovni.

V rámci uvedeného festivalu sa konalo aj stretnutie filmových pedagógov a metodikov pod názvom “Raňajky s filmovou výchovou”, na ktorom Lukáš Šafář prezentoval súčasné možnosti a úskalia stredoškolského filmového vzdelávania.

> Cineama – Národné osvetové centrum

> Výnimočný jubilejný ročník súťaže Cineama spojí generácie – Národné osvetové centrum