VEĽKÉ FINÁLE 2024 - Výstava maturitných prác

​VEĽKÉ FINÁLE / Výstava maturitných prác Školy dizajnu – Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču

Komunitné centrum, Avion Shopping Park, Bratislava
24. 5. – 16. 6. 2024


> FINISÁŽ, SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENÍ A OCENENÍ ZA MATURITNÉ PRÁCE / 11. 6. 2024, 15:00


Srdečne pozývame rodičov, študentky a študentov a verejnosť na výstavu Veľké finále, na ktorej predstavia svoje záverečné práce 70 maturanti a maturantky z odborov Grafický dizajn, Grafický a priestorový dizajn, Odevný dizajn, Produktový dizajn, Dizajn interiéru, Filmová tvorba, Animovaná tvorba a Fotografický dizajn.

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 10:00 - 21:00
Sobota - Nedeľa: 09:00 - 21:00

Vystavujúce študentky a študenti:
Zuzana Vranková, Vanessa Adamíková, Viktória Júlia Heráková, Michal Kabát, Nikola Múcsková, Dušan Szilli, Tomáš Čačík, Bettina Borik, Jerguš Čech, Alexandra Kmetónyová, Nina Pistovčáková, Jakub Šelestiak, Lea Šufliarska, Dominika Vargová, Nicole Vašková, Lívia Schieberová, Leone Alexandar Rosic, Richard Molnár, Mikhail Zborovskii, Juraj Jedlička, Teodor Beka, Maxim Kondrashov, Marco Alonso Medina, Bean Oravec, Nino Elias Pavlík, Dominika Holovičová, Oliver Barger, Samuel Fajnor, Daniel Rafael Okenica, Ema Fándliová, Valéria Mareková, Ema Turkovičová, Laura Münichová, Miriam Haverlíková, Elena De Dominici, Sára Máderová, Ela Majchráková, Simona Semančíková, Natália Sklenárová, Terézia Hanzelová, Hugo Halan, Kim Budajová, Ievgeniia Iakutina, Anna Perichtová, Alex Černáková, Tereza Rajecová, Jessica Šandová, Júlia Czaniková, Veronika Lehotská, Tamara Pápežová, Natália Szabová, Natália Szelle, Laura Kupečeková, Ajlin Varinská, Laura Bederová, Zaira Lea Timkovičová, Bibiana Majeská, Eva Uhrínová, Klára Jakešová, Viktória Barniaková, Lucia Javorková, Kristína Mikluščáková, Liza Oliinyk, Samuel Hozák, Karen Khoury, Samuel Machala, Samuel Roman, Sofia Esther Bencsíková, Emma Kvorková, Adam Padáč

Vedúce pedagogičky a pedagógovia: Mgr. art. Peter Ilčík, Mgr. Marianna Kajabová, PhD., Mgr. art. Jana Kirschnerová, Ing. Lenka Kurjanová, Mgr. Michal Mečár, Mgr. art. Martin Snopek, ArtD., Mgr. art. Lukáš Šafář, Mgr. art. Tomáš Vicen

Zriaďovateľ školy: Mgr. art. Dalibor Bača
Riaditeľka školy: Mgr. Jaroslava Kholová
Architektúra výstavy: Mgr. art. Jakub Tóth

/

Študentky a študenti vystavia pestrú škálu dizajnérskych a umeleckých projektov, v ktorých uplatnili nadobudnuté poznatky a zručnosti získané počas štúdia. Prezentované práce ponúknu pohľad na široké spektrum ideí, tém, techník, žánrov, foriem a napokon rôznych výstupov, prostredníctvom ktorých bude mať publikum možnosť nahliadnuť do ich uvažovania a profesionálnych preferencií, a zároveň získať prehľad o súčasnej dizajnérskej a umeleckej praxi.

Medzi vystavenými prácami nájdeme súčasné odevy, návrhy interiérov, autorský knižný dizajn, obalový dizajn, produktový dizajn, ilustrácie, maľby, grafiky, hry, návrhy komplexnej vizuálnej identity a komunikácie rôznych firiem, značiek alebo produktov, žánrovo rozmanité fotografické práce, audiovizuálne diela a napokon voľnejšie intermediálne umelecké projekty.

/

FOTO: Ana Horníková