Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

​↓ pdf na stiahnutie ↓

Správa_za_šk_rok_2019_20.pdf