Plenér - 2019 Jihlava / CZ

Vďaka spolupráci s Vyššou odbornou školou grafickou v Jihlave sa mohli naši študenti zúčastniť tvorivého študijného pobytu na chate vo Vysokej nad Jihlavou.


Naše študentky a študenti grafického dizajnu si vďaka pozvaniu VOŠG môžu rozšíriť vedomosti a zručnosti aj v odbore animácia. Témou plenéru v Jihlave je svetlo v krajine a dôležitými piliermi spoločného tvorivého pobytu Školy dizajnu a VOŠG v prírode sú land art, replacing, experimentálna animácia alebo timelaps.
Na plenéri sa uskutočnila prednáška s projekciou o landarte, exteriérovej animácii, replacingu, prednáška o optike v animovanom filme a prednáška s workshopom o field recodingu a zvuku v krajine a exteriéri.

Výsledkom tvorivého pobytu bude spoločné dielo podľa zadanej témy.

_
Za pozvanie a skvelý program ďakujeme MgA. Milanovi Dušákovi, zriaďovateľovi a riaditeľovi VOŠG, Ing. Tomášovi Grycovi, zástupcovi riaditeľa a všetkým pedagógom, ktorí sa na organizácii tvorivého pobytu podieľali.

www.vosg.cz

foto (c): 1 - 4 vošg, 5 - 10 šd, viac foto tu.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10