Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

Michal Mečár je grafický dizajnér, absolvent pedagogiky výtvarnej výchovy a umenia pod vedením prof. Ľubomíra Longauera na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Ako dizajnér sa venuje tvorbe plagátov, dizajn manuálov, firemných identít, vizuálov kultúrnych podujatí a grafike tlačovín. Pre Metodicko-pedagogické centrum realizoval grafický dizajn rôznych publikácií. Je organizátorom študentských výstav, súťaží, plenérov a exkurzií a autorom prvého pracovného zošita určeného na výučbu výtvarných techník pre umelecké školy na Slovensku. Na Škole dizajnu vyučuje hlavný odborný predmet – navrhovanie a počítačovú grafiku.